Historia - Nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia

Informacja o założeniu OSP w PodstolicachStraż Ogniowa (tak się początkowo nazywała) została założona 23.02.1912  r. jako obrona przed pożarami na terenie; Podstolic, Sygneczowa, Janowic  
i okolicznych wsi.
Założycielami "Straży Ogniowej" w Podstolicach byli:

* ŚMIESZKIEWICZ Władysław,
* BAŁA Stanisław,
* JAMKA Karol,
* ŁAZARZ Józef,
* CHLEBDA Jan,
* KOWALCZYK Bartłomiej,
* BURMER Paweł


W 1915 roku ze składek własnych i społeczeństwa została zakupiona ręczna  pompa, tzw. sikawka i dwa odcinki węży. Od tego roku Straż Ogniowa  działała jako jednostka zorganizowana. Tego też roku został wybrany  Zarząd Straży Ogniowej w Podstolicach. Pierwszym komendantem został  KAROL JAMKA - organista
w kościele parafialnym w Podstolicach.
Od samego początku swojego istnienia Straż w Podstolicach opiekuje się  figurą św. Floriana, której głównym fundatorem w 1872 roku był gospodarz  KOPA
z Polanek Podstolskich.
W latach 1916-1918 na terenie wsi często wybuchały pożary, czemu  sprzyjała gęsta zabudowa drewnianych domów, szop i stodół pokrytych  strzechą. W walce z żywiołami i innymi klęskami żywiołowymi, Straż  Pożarna w Podstolicach był jednostką przodującą w naszym regionie, za co  społeczeństwo darzyło ją ogromna sympatią nie szczędząc datków na  rozwój jednostki. Straż odwdzięczała się swoim darczyńcom organizując  potańcówki, przedstawienia i akademie.
W 1918 roku wybudowano drewnianą szopę, którą nazwano REMIZA STRAŻACKA.
Lata dwudzieste minionego wieku to okres częstych pożarów. Z pośród nich  w pamięci starszych mieszkańców pozostaje pożar młyna
w przysiółku  Zamłynie w roku 1925.
W okresie tym Strażacy gasili pożary przy pomocy ręcznej pompy  przewożonej na prymitywnym wozie konnym. Konie do zaprzęgu oddawał do  dyspozycji straży co miesiąc inny gospodarz. Strażacy gromadzili się na  dźwięk gongu, czyli metalowej szyny wiszącej na drzewie w centrum wsi  lub na głos trąbki strażackiej.
W roku 1928 został poświęcony sztandar, ufundowany przez społeczeństwo  wsi, na którym widnieją: obraz św. Floriana i godło Rzeczypospolitej -  orzeł
w koronie. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 15 sierpnia  1928 roku w kościele parafialnym w Podstolicach. Poświęcenia dokonał  ówczesny proboszcz, ks. kanonik JAN WCISŁO. Z funduszy uzyskanych za  gwoździe wbijane do drzewca sztandaru, został zakupiony wózek pod pompę  ręczną wraz z wyposażeniem oraz mundury wyjściowe. Od tamtej pory Straż  Pożarna uświetnia swoim udziałem wszelkie uroczystości kościelne i  państwowe.
W czasie okupacji członkowie straży z narażeniem życia ukrywali sztandar  przed hitlerowcami, jak również byli wyznaczani jako zakładnicy na  wypadek działalności ruchu oporu.
Po wojnie członkowie OSP za nie należenie do organizacji partyjnej i  branie udziału w uroczystościach kościelnych i religijnych, byli  represjonowani przez ówczesne władze PRL.
Od początku swej działalności członkowie straży ofiarnie pracowali i  nadal pracują społecznie, zarówno na rzecz jednostki jak i całej wsi.
W roku 1957 wybudowano małą murowaną remizę, oraz zakupiono z własnych funduszy motopompę.
W roku 1959, z inicjatywy honorowego prezesa OSP Podstolice ks. kanonika  Jana Matogi, proboszcza parafii, wybudowano koło kościoła kryty  betonowy zbiornik przeciw pożarowy o pojemności 115 tysięcy litrów.
W roku 1960 jednostka otrzymała elektryczną oraz ręczną syrenę alarmową.
W roku 1962, rękami strażaków, zbudowano we wsi linię telefoniczną.
W roku 1968 OSP zakupiła parcele z budynkiem do rozbiórki. Tego też roku  odbyło się uroczyste wmurowanie Karmienia Węgielnego pod budowę Domu  Strażaka. Dom ten budowano w czynie społecznych a jego uroczyste oddanie  odbyło się w 1973 roku. Rok później jednostka otrzymała samochód  pożarniczy lekkiego typu marki Żuk oraz przydział sprzętu pożarniczego.
Dalsze lata to ciągła praca na rzecz wsi. W jej efekcie, wieś zyskała  sieć dróg oraz sklep. Z funduszu przyznanego przez Urząd Miasta i Gminy  Wieliczka w roku 1991 odnowiliśmy sztandar Naszej jednostki.
W dowód uznania za pracę społeczną i bojową, na jubileusz 80-cio lecia  Naszej jednostki, UMiG Wieliczka ofiarował nam nowy samochód pożarniczy  lekkiego typu marki Żuk , który został poświęcony przez ks. kanonika  Jana Pałasza. Zyskaliśmy także adaptowany z pojazdu wojskowego na pojazd  pożarniczy typu średniego, beczkowóz o pojemności 2500 l marki Ził.
Kolejne lata to ciągła praca ku podniesieniu poziomu wiedzy i sprawności  bojowej członków OSP. W efekcie tej pracy ,od 17 lipca 1997 roku  jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Od samego początku strażacy chętnie uczestniczyli w uroczystościach  kościelnych i do dzisiaj z dumą pełnią wartę przy Grobie Pańskim w  okresie Wielkiego Tygodnia oraz procesji Bożego Ciała. Nasi strażacy  czynnie uczestniczyli w uroczystościach związanych z wizytami Ojca  Świętego Jana Pawła II.
W roku 2000 wykonano przebudowę dachu na remizie, natomiast w roku 2002 wykonano ocieplenie
i elewację z zewnątrz. W tymże roku jednostka obchodziła uroczystość  związane z Jubileuszem 90- lecia istnienia jednostki, wraz ze złożeniem  kwiatów na grobach strażaków założycieli i wszystkich strażaków  służących w naszej jednostce. W roku 2005, w miejsce starych kaflowych  pieców wykonano centralne ogrzewanie.
Do roku 2005 jednostka nasza sukcesywnie uposaża się w potrzebny sprzęt  ratowniczy min. motopompy, piły do cięcia drzewa i metali, agregat  oświetleniowy, komplet Ekoczyściciel, buty i mundury oświetleniowe, w  miesiącu sierpniu 2007r zakupiliśmy dwie radiostacje nasobne.
Rok 2009 to rok wielkich zmian i inwestycji. Dokonaliśmy przebudowy  dużej sali oaz aneksu kuchennego. Ponadto poczyniliśmy starania o  nabycie nowego samochodu pożarniczego. Samochód ratowniczo-gaśniczy  lekkiego typu marki Ford został nabyty za środki uzyskane od Burmistrza  Miasta i Gminy Wieliczka, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych RP oraz ze środków własnych.
Pomimo mijających 100 lat od założenia Naszej jednostki oraz coraz  częstszych problemówi przeciwności losu, nie brak chętnych do pełnienia  tej jakże ciężkiej
i ofiarnej służby. Wmyśl idei druhów założycieli:  Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek.
Projekt i wykonanie: Marcin Miśkiewicz
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego